Privatlivspolitik hos Njord Pilates Studie

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 
Njord Pilates Studie er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Njord Pilates APS
Slotsalléen 100A
DK-5700 Svendbord
CVR-nr.: 43982524 
E-mailadresse: info@njordpilates.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:
Formål: For at analysere brugeradfærd på vores hjemmeside, så vi kan levere den bedst mulige oplevelse.
Cookies
En Cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer, tablet eller telefon. Vores Cookies anvendes udelukkende til at forbedre din oplevelse på njordpilates.dk Cookies er hverken spyware eller virus.

Vi bruger eksterne Cookies til at fastlægge, hvem der besøger njordpilates.dk og til at føre brugerrelaterede statistikker. Med eksterne Cookies fra f.eks. Google Analytics måler vi trafikken på njordpilates.dk.dk. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan i de fleste browsere ændre på indstillingerne for, hvilke cookies der bliver sat på din computer.

Vi indsamler og behandler disse personoplysninger, når du bruger pilatescph.dk:

  • Hvilken type enhed anvendt til at tilgå hjemmesiden (f.eks. tablet, smart device, pc mv.)
  • Browser type, browser ID og sprog-indstilling på enhed
  • Hvilken hjemmeside eller app, der henviste dig til vores hjemmeside
  • IP-adresse
  • Geo-lokation på den enhed, du anvender til vores hjemmeside
  • Hvilke artikler og sider, du besøger, tidspunkt, varighed og antal besøg.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Samtykke, jf. bekendtgørelse nr. 2011/1148 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”cookie-bekendtgørelsen”)

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på relevansen af at beholde dine personoplysninger, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. Personoplysningerne deles med tredjepart, Google Analytics, Facebook og Instagram.

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:
Formål: for at kunne levere vores produkter og ydelser på bedst mulig måde, indsamler vi følgende oplysninger om dig når du opretter en konto hos os:
Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Njord Pilates Studies legitime interesser er, at vi kan sende dig den markedsføring og de meddelelser, som du har anmodet om, f.eks. via samtykke til e-mail markedsføring, dvs. at sende dig, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 samt markedsføringslovens § 10.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
Vi indsamler kun de nødvendige personoplysninger direkte fra dig, for at kunne yde den service som du anmoder.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på relevansen af at beholde dine personoplysninger, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. Personoplysningerne deles med vores bookingudbyder Yogo, og opbevares på sikre servere.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på info@njordpilates.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Medlemsregler hos Njord Pilates Studie

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Njord Pilates Studie forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Njord Pilates Studie.

§2
Medlemsbetingelser

Njord Pilates Studie kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret og oplyst via email til de medlemmer, der har oplyst emailadresse

§3
Varighed/Medlemskab
Ved DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk, når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for månedsmedlemskab (PBS eller DIBS) er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske via e-mail til info@njordpilates.dk, og er først gyldig, når du har modtaget en bekræftelse pr. mail.
Et månedsmedlemskab kan ikke opsiges i en bero-periode.

§5 Prisændringer
Njord Pilates Studie forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse, senest 60 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Registrering af fremmøde
Fremmøde skal senest fem minutter før holdstart. Husk, at du skal forhåndstilmelde dig til hold, så instruktøren kan registrere dit fremmøde. Møder du op for sent, kan vi desværre ikke tjekke dig ind, og du vil modtage et gebyr for manglende fremmøde. Sørg derfor for, at du er på plads i salen ved holdstart.

§7 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning i Njord Pilates Studie, skal dette foretages via booking senest 8 timer før holdstart, ellers koster det et klip ved kontantmedlemskab, eller 40 kr. ved månedsmedlemskab.
Afbud til ene-lektioner eller duet-timer, skal meldes senest 24 timer før. For sent afbud, uanset årsag, medfører fuld betaling.

§8 Værdigenstande
Værdigenstande må meget gerne medbringes i undervisningslokalet, idet Njord Pilates Studie ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Njord Pilates Studie er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Njord Pilates Studie tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Bero
Det er muligt at sætte et månedsmedlemskab i bero i min. to uger, max. 6 måneder – op til to gange årligt. Besked om bero skal sendes på mail inden den 1. i den måned, der ønskes sat i bero.

§11 Holdudbud
Njord Pilates Studie har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.
Ved mindre end tre deltagere, kan hold aflyses af Njord Pilates Studie med otte timers varsel.

§12 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen. 

§13 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§14 Kriterier for abonnementstræk
Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§15 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Min profil”  – “Mit medlemskab” –  “Skift/tilføj” betalingskort”. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Njord Pilates Studie uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.